BẢNG THÔNG SỐ SIZE DÀNH CHO NGƯỜI MẶC
KÍCH CỠ  VÒNG NGỰC  VÒNG EO  VÒNG MÔNG TRỌNG LƯỢNG
S 78 – 80cm 64 – 66cm 86 – 88cm 43 – 46 kg
M 82 – 84cm 68 – 70cm 90 – 92cm 47 – 50 kg
L 86 – 90cm 74 – 76cm 94 – 96cm 51 – 54 kg
XL 92 – 94cm 78 – 80cm 98 – 100cm 55 – 60 kg
XXL 96 – 100cm 82 – 86cm 102 – 106cm 61 – 70 kg
Top