TRA CỨU SIZE

BẢNG THÔNG SỐ SIZE
KÍCH CỠ  VÒNG NGỰC  VÒNG EO  VÒNG MÔNG TRỌNG LƯỢNG
XS  74 – 76cm  60 – 62cm  82 – 84cm  40 - 42 kg 
S 78 - 80cm  64 – 66cm 86 – 88cm  43 - 46 kg 
M 82 – 84cm  68 – 70cm 90 – 92cm  47 - 50 kg 
L 86 – 88cm  72 – 74cm 94 – 96cm  51 - 54 kg 
XL 90 – 92cm  76 - 78cm  98 – 100cm  55 - 60 kg 
XXL 94 – 96cm  80 – 82cm  102 – 104cm  61 - 70 kg